Forsker forudsagde politisk ustabilitet ved hjælp af matematik

Ifølge Peter Turchin, professor i økologi og matematik ved University of Connecticut, kan politiske og sociale omvæltninger forudsiges ved hjælp af matematiske metoder. Han udviklede og introducerede et nyt forskningsemne - kliodynamik.

Som du ved er Cleo i den antikke græske mytologi historiens muse. I kliodynamik er matematik involveret, ved hjælp af hvilken Peter Turchin studerede menneskehedens historie i 3000 år - fra 1500 f.Kr. e. til 1500 e.Kr. e. Og for tre år siden begyndte han at forudsige fremtiden.

Petr Turchin

Ifølge hans model vil toppen af ​​social ustabilitet og politisk uro være i 2020'erne. Resultaterne af det amerikanske valg bekræfter dette. Selv om det er umuligt at sige mere præcist, hvornår denne tid kommer.

Især vil sociale spændinger stimulere processen med "eliteoverproduktion", når antallet af rige mennesker vokser, og kløften mellem dem og dem, der er fattigere, bliver større.

Ifølge matematiske prognoser vil der være stagnation, et fald i levestandarden og en forværring af den økonomiske situation (for eksempel USA) som et resultat af et fald i offentlige indtægter og en stigning i udgifterne. At vide om disse tendenser kan dog undgås med den passende indsats.