2017 kommer et sekund senere

Få mennesker ved det, men 2017 kommer et sekund senere. Nytårsaften tilføjes yderligere 61. sekund til UTC. Dette blev rapporteret af International Earth Rotation Service.

Det handler om UTC-standarden - Coordinated Universal Time. I overensstemmelse med det er perioden med Jordens revolution omkring sin akse 24 timer eller 86400 sekunder. Men faktisk varer det 86400, 002 sekunder, det vil sige to tusindedele af et sekund længere. Det er let at beregne, at et ekstra astronomisk sekund akkumuleres om et år. For at kompensere for denne "stigning" og opkræve koordinationen (spring) sekund.

I henhold til den etablerede regel foretages tilføjelsen ved midnat den sidste dag i juni eller december.