Uudforskede mikroorganismer fundet dybt under havbunden

Sandsynligvis vil mange blive overrasket over, at den største akvifer er placeret dybt under bunden af ​​verdenshavet med en mængde væske, der tegner sig for ca. 2% af hele vandet i selve havet.

Ifølge forskere er den oceaniske akvifer af jordskorpen også det største økosystem, der påvirker havenes liv. Sandt nok er omfanget af denne indflydelse endnu ikke forstået fuldt ud.

Det var ikke så let at komme til den elskede pallehorisont. De måtte ned til en dybde på 4, 3 km og derefter gå dybt ned i bunden i yderligere 250 meter, før forskerne fik jorden med prøver af mikroorganismer i deres hænder.

Ifølge Julie Huber, en ansat ved Marine Biological Laboratory, er der i mange tilfælde ligheder mellem bakterier, der lever under bunden, og deres slægtninge, der bor i det nærmeste bundvand. Vi taler imidlertid ikke om fuldstændig lighed. Forskere påpeger visse forskelle. For eksempel opbevares mikroorganismer i akviferen yderligere med kulstof.

Forskere har fundet ud af, at den oceaniske skorpe konstant interagerer med havet takket være havvand, der trænger dybt gennem de mange bundridser og derved danner en akvifer. Som et resultat af cirkulation gennemgår alt havvand denne cyklus i 200.000 år.