Satellitbilleder fra NASA hjalp med at se skovsvampe under jorden

NASA-specialister har udviklet en unik metode til at opdage forskellige skovsvampe under jorden ved hjælp af billeder fra rummet. Faktum er, at der i hver skov er en stor bestand af svampe, der sammen med de omkringliggende træer og andre planter danner et enkelt biosystem.

Vi taler om de såkaldte mycorrhizalsvampe, der er vokset mange kilometer under jorden. De udfører en meget vigtig funktion ved genanvendelse af skovrester, samtidig med at de returnerer de mineraler, de har brug for, især glukose, til træerne til fotosyntese. Ifølge Richard Philips, en biolog ved University of Louisiana, interagerer næsten alle træarter med en af ​​to mycorrhizalsvampe.

Da begge typer mycorrhizalsvampe reagerer forskelligt på klimaændringer, idet de kender deres levested, kan forskere forudsige skovens tilstand i den næste periode.

For eksempel har et team ledet af Joshua Fisher fra NASAs Jet Propulsion Laboratory i Pasadena (Californien) og University of California udviklet en teknik til at detektere et skjult svampenetværk ved hjælp af satellitbilleder.