Hvorfor fugle ikke kolliderer med hinanden under flyvning

En gruppe australske forskere fra University of Queensland undrede sig over, hvorfor fugle aldrig kolliderer med hinanden og andre genstande på deres vej under flyvning. De blev skubbet til dette ved forskning om oprettelse af systemer, der forhindrer kollisioner med flyvende droner, som øges hver dag.

Så ved at studere algoritmen til undvigelse af undulater bemærkede forskere, at de et øjeblik før kollisionen var sikre på at dreje til højre. En anden regelmæssighed forbundet med fuglenes reaktion på en hindring, der nærmer sig: de bruger ikke mere end 0, 42 sekunder på at rette flyvebanen.

Enhver flyvning er i sagens natur tredimensionel. Forskere har også fundet ud af, at fugle er mindre tilbøjelige til at gå op eller ned for at undgå kollisioner. Ifølge dem skyldes det fuglenes sociale status eller deres størrelse. Imidlertid forsøger fugle at undgå en "nødsituation" ved at gå i en mere sikker højde.

Fugle har flyvet i omkring 150 millioner år, og det er derfor ikke overraskende, at de gør det meget bedre end nogen moderne drone. Men under alle omstændigheder åbner detaljerede undersøgelser af mekanismen for deres reaktion på at nærme sig forhindringer muligheder for oprettelse af højhastighedsflyvende robotter.