Grafenbaseret forbinding heler sår og overvåger patientens tilstand

For patienter med kroniske, dårligt helende sår er det meget vigtigt, at lægen konstant har information om deres tilstand. Forskere ved Grapheal, en bioteknisk opstart i Frankrig, arbejder i øjeblikket på en grafenbaseret bandageenhed, der kan løse dette problem.

Forbindingen består af en polymerfilm og indbygget fleksibel elektronik, som inkluderer grafenelektroder, der er i direkte kontakt med såret.

Når sårets kemiske sammensætning ændres (for eksempel når pH-niveauet stiger), ændres ledningsevnen for grafenelektroder. Disse oplysninger overføres trådløst fra hovedbåndet til nærmeste smartphone eller tablet og derfra til cloudserveren til analyse. Derudover er grafenforbindelsen allerede kendt for at have antibakterielle egenskaber, hvilket hjælper med sårheling.

Forsøg på den nye teknologi med frivillige forventes at begynde inden længe og kommerciel implementering inden for cirka tre år.